By farisbudi
0 Comments
Aug 13th, 2014
Suatu hari ketika sore datang, anak-anak memakai baju yang rapi dan semangat untuk mengaji, menuntut ilmu untuk bekal di masa datang. Ya suasana, menga...